Označitev meje

Postopek označitve meje izpeljemo v primeru, ko je meja v preteklosti že bila dokončno urejena, vendar iz različnih vzrokov ni več označena z mejniki ali ko menite, da mejniki niso postavljeni v skladu s podatki v zemljiškem katastru.

Po naročilu označitve meje pridobimo z geodetske uprave  potrebne  podatke o parceli, iz zemljiške knjige  pa podatke o lastništvu te parcele. Prisotnost lastnika parcele v postopku in lastnikov mejnih parcel ni potrebna. Geodetsko podjetje jim pošlje le obvestilo o delih na terenu.

Po vnovični postavitvi mejnikov izdelamo tehnično poročilo o označitvi meje in  ga pošljemo lastniku, lastnikom sosednjih parcel in geodetski upravi.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija