Ureditev meje

Meja parcele je urejena takrat, ko je stanje v naravi usklajeno s podatki v zemljiškem katastru.

Urejena meja omogoča lastniku dokazovanje lastništva v naravi,sklepanje pravnih poslov (prodaja, hipoteka,…), urejene odnose s sosedi.

Ureja se lahko ves obod parcele  ali pa le določen del meje.

Po naročilu ureditve meje geodetsko podjetje pridobi z geodetske uprave  numerične in grafične podatke o parceli in sosednjih mejnih parcelah, iz zemljiške knjige  pa podatke o lastništvu teh parcel. Lastniki parcele v postopku in lastniki mejnih parcel so pisno vabljeni na terenske meritve. Mejo označimo z mejnimi znamenji- mejniki.

Meja je urejena po dokončnosti odločbe geodetske uprave o evidentiranju urejene meje in z vpisom v zemljiški kataster.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija