• banner1
  • banner2

Komasacija

 

Na določenem območju razdrobljene parcele združimo in jih ponovno razdelimo med iste lastnike, da nastane uporabnejša in zaokrožena oblika parcel. Meja oboda komasacijskega območja mora biti predhodno urejena.

Pogodbena komasacija

Pogodbena komasacija se sklene na podlagi pogodbe med lastniki. Geodetsko podjetje izdela elaborat pogodbene komasacije, ki mu je priložena izjava lastnikov, da soglašajo z mejami, ki so jim bile pokazane v naravi.

Geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju pogodbene komasacije, ki postane dokončna po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo.

Upravna komasacija

Upravna komasacija nastane na podlagi odločbe v upravnem postopku.
Geodetska uprava izda sklep o evidentiranju upravne komasacije.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Nekateri izmed piškotkov, ki jih uporabljamo so nepogrešljivi za delovanje te internetne strani. Piškotke uporablja tudi Google Analytics, ki je nameščen na strani. Če želite izbrisati ali preprečiti uporabo piškotkov, lahko to storite v nastavitvah vašega brskalnika. Preberi več