• banner2
  • banner1

Spreminjanje dejanske rabe zemljišč - spreminjanje bonitete zemljišč

Katastrska klasifikacija zemljišč je postopek določanja vrste rabe zemljišča in uvrščanja v katastrske kulture in razrede.

Dejanska raba zemljišč: kmetijska, gozdna, vodna, neplodna, pozidana.

Katastrska kultura: njiva, vrt, sadovnjak, vinograd, travnik, gozd, pašnik,… Vsaka kultura ima več katastrskih razredov, vendar največ 8.

Geodetsko podjetje izdela elaborat spremembe dejanske rabe zemljišč.

Te podatke vodi geodetska uprava do 24. maja 2011,potem bodo izbrisani iz zemljiškega katastra.

Boniteta zemljišč je podatek o proizvodna sposobnost kmetijskih ali gozdnih zemljišč, ki se prikazuje z bonitetnimi točkami od 0 – 100.

Geodetsko podjetje izdela elaborat spremembe bonitete zemljišča na podlagi strokovnega dela kmetijskega ali gozdarskega izvedenca.

Geodetska uprava izda sklep o spremembi bonitete zemljišča.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Nekateri izmed piškotkov, ki jih uporabljamo so nepogrešljivi za delovanje te internetne strani. Piškotke uporablja tudi Google Analytics, ki je nameščen na strani. Če želite izbrisati ali preprečiti uporabo piškotkov, lahko to storite v nastavitvah vašega brskalnika. Preberi več