• banner2
  • banner1

Vpis v kataster

 

Je uradna državna zbirka podatkov o stavbah in delih stavb, kar je osnova za vpis v Zemljiško knjigo in nastanek etažne lastnine. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.

Prvi vpis stavbe v kataster stavb se izvede po končani gradnji, ko se hkrati opravi tudi vpis stavbe v zemljiški kataster. Novogradnji se določi identifikacijsko številko in na podlagi vloge tudi hišno številko. Če je večstanovanjska, se uredi etažna lastnina.

Potek

Geodetsko podjetje opravi izmero vseh prostorov v stavbi, z lastnikom izpolni vprašalnik o stavbi, izračuna površine in izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Pred oddajo na geodetsko upravo lastnika seznani z elaboratom.
Geodetska uprava izda sklep in vpiše podatke v kataster stavb.

Spremembe podatkov katastra stavb se lahko izvedejo, če je stavba in deli stavb že vpisani v kataster stavb in lastniki vpisani v zemljiško knjigo.

Geodetska uprava izda odločbo o vpisu spremembe podatkov katastra stavb.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Nekateri izmed piškotkov, ki jih uporabljamo so nepogrešljivi za delovanje te internetne strani. Piškotke uporablja tudi Google Analytics, ki je nameščen na strani. Če želite izbrisati ali preprečiti uporabo piškotkov, lahko to storite v nastavitvah vašega brskalnika. Preberi več