Evidentiranje

Vsaka stavba leži na zemljišču, ki ga izmerimo, določimo površino in ga s pomočjo podatkov državnega koordinatnega sistema vnesemo v zemljiški kataster.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo je osnova, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence.
Če pa se stavba ali njen del izbriše, se spremeni tudi namembnost zemljišča pod njo.

Potek

Za postopek je potrebna iz gradbene dokumentacije kopija gradbenega dovoljenja, z  geodetske uprave pridobimo podatke o zemljišču in stavbi, na terenu izvedemo meritve zunanjosti objekta.

Na geodetsko upravo oddamo elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster.

Geodetska uprava izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija