Geodetski načrt

Geodetski načrt prikazuje dejansko stanje na zemeljskem površju, nad njim in pod njim: relief, objekte, komunalne vode, rastlinstvo,stavbe,številka parcele,…

Je sestavni del projektne dokumentacije za graditev objektov

  • za tehnični prevzem objekta
  • za prikaz novega stanja zemljišča
  • za pripravo lokacijskega načrta


Sestavljen je iz grafičnega dela in certifikata, ki zagotavlja skladnost s predpisi in namenom uporabe.

Potek

Po sprejetem naročilu geodetsko podjetje pridobi podatke o parceli z geodetske uprave in od posameznih upravljalcev komunalnih vodov. Z geodetskim načrtom je zajeto 25 metrsko območje od robov objekta oz .toliko, da se linijski podzemni objekt umesti v prostor.

Elaborat je osnova za projektantsko delo.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija