Izravnava meje

V primeru, ko potek meje ovira lastnika pri običajni uporabi nepremičnine ali če želi menjati manjše dele parcele s sosednjimi ali želi v manjši meri popraviti nepravilno obliko parcele, se opravi postopek izravnave meje.

Meja se lahko izravna na delu že urejene meje sporazumno z lastniki sosednjih parcel. Površina manjše parcele v postopku se lahko spremeni le za 5 % površine in ne več kot za 500 m2. Če je izravnani del večji, je potrebna parcelacija.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija