Reference

Gospodarske družbe, javna podjetja in državne ustanove

 • Airmobil
 • All G Mont
 • Biro invest
 • CPG Nova Gorica
 • DOM  Nova Gorica
 • Electa inženiring
 • ES Gorica energetski sistemi
 • Euroinvest
 • Final Nova Gorica
 • Ginex International
 • Gorica leasing
 • Goriške opekarne
 • Gostol – Gopan
 • GVO
 • HIT
 • HYPO leasing
 • Klima 2000
 • Komunala Nova Gorica
 • komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
 • Marc
 • MBSS invest
 • Mercator
 • Mlinotest
 • Mobitel
 • Pošta Slovenije
 • Primorje
 • Projektiva Gorica
 • RAP-Raiffeisen leasing
 • Salinvest
 • Šampionka
 • T-2
 • Vodi Gorica
 • Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za obrambo
 • Direkcija Republike Slovenije za ceste
 • Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
 • Geodetska uprava Republike Slovenije
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,Slovenske železnice
 • Elektro Primorska,Elektro Maribor
 • Elektro-Slovenija
 • Javni stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica
 • Soške elektrarne Nova Gorica,Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,Telekom Slovenije

Občine

 • Mestna občina Nova Gorica 
 • Občina Ajdovščina 
 • Občina Bovec 
 • Občina Brda 
 • Občina Kanal 
 • Občina Kobarid 
 • Občina Komen 
 • Občina Miren-Kostanjevica 
 • Občina Renče- Vogrsko 
 • Občina Sežana 
 • Občina Šempeter-Vrtojba 
 • Občina Tolmin 
 • Občina Vipava 
 • Občina Žiri

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija