Zakoličba

Je označitev lege in oblike načrtovanega objekta znotraj gradbene parcele oz. prenos osi trase linijskega objekta gospodarske javne infrastrukture.

V večini primerov je pogoj za zakoličbo izdano veljavno gradbeno dovoljenje.

Potek

  • Projektant pošlje zakoličbeno situacijo geodetskemu podjetju,ta pa izdela zakoličbeni načrt.
  • Na tej osnovi prenese karakteristične točke in višino objekta na zemljišče.
  • Postopek je končan s podpisom in oddajo zapisnika o zakoličenju investitorju.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija